Het raam van de "Grote Visserij"

 

Glas 4 uit de NH kerk in De Rijp

Werktitel: Haringvisserij.

Raam voorstellend de haringvisserij. Tevens in dit raam de Enkhuizer stedenmaagd en 38 huismerken. 1655 (= beschrijving uit bestek Bak).

Van Arkel en Weissman (1894)

"Het twaalfde venster is het eerste in het schip. Het bevat een grisaillecartouche met een zeegezicht; daarboven is, in kleuren, een vrouw aangebracht, die het wapen van Enkhuizen 1) houdt en die omgeven wordt door de attributen der "vischvangst"

In de benedenhoeken bevinden zich de gekleurde figuurtjes van hoop en geloof.

1) Misschien is dit wapen, evenals dat in het volgende glas, wel oorspronkelijk dat van de Rijp geweest

. Lager zijn 38 kleine wapenschilden aanwezig en geheel onderaan een grisaille  cartouche, waarin gelezen wordt:

De buijsen die hun vleeten schieten

Doen vele goede winst genieten

De welvaert wordt er door verbreijt

Ghij siet se van het haring vangen

Weerkomen en naar huijs verlangen

Om daer te brengen besigheijt.

 

Anno 1655.

 

Naar aanleiding van de bronnen

Boven in het glas, onder drie engeltjes met linten waaraan vissersnetten en tonnen hangen, is de 'Enkhuizer stedenmaagd” met het wapen van Enkhuizen afgebeeld. Daaronder is een voorstelling te zien van een vissende haringvloot onder begeleiding van een oorlogsschip. Weer hieronder bevinden zich merken met bijbehorende namen. Geen van deze merken behoorde toe aan een adellijke persoon. Blaauw telde dertig merken. Na de restauratie in 1880 waren het er 38. Van Arkel en Weissman suggereerden in 1894 dat het wapen wellicht dat van De Rijp had moeten zijn (Enkhuizen drie, De Rijp tweevissen!, LL).

 

 

In de beide benedenhoeken zijn figuren afgebeeld die geloof en hoop voorstellen. Tussen deze twee personificaties bevindt zich een cartouche met opschrift. Van dit glas waren in 1876 nog drie panelen in goede staat, een ontbrak geheel en de andere panelen waren redelijk bewaard. Blaauw herkende overblijfselen van een zesregelig rijm waarvan de volgende woorden of gedeelten daarvan nog leesbaar waren: schieten, nieten, eijt, Gij siet, Weer ko, Om da. Het overgrote deel van het opschrift was dus niet meer bewaard en werd door Blauw aangevuld. Over een datering of signering werd niet gesproken.

 

     Mail to: Stichting Behoud Rijper Glazen

 onderdelen kopiŽren van deze website voor commerciŽle doeleinden is niet toegestaan