Glas 25 uit de Nederlandse Hervormde Kerk te De Rijp

  Werktitel: Het wapen van De Rijp/torenraam

  Raam de Rijp. Het Rijper wapen geflankeerd door twee leeuwen. (= beschrij­ving bestek Bak.

  Identificatie: Provincie: Noord-Holland Gemeente : De Rijp

Gebouw  : Nederlands Hervormde Kerk

Glas    : Naam: Het wapen van De Rijp, ook wel torenraam

Genaamd Nummer: Bak nr. 25

Afmetingen glas: 345 x 179 cm (glasafmeting inclusief  raamkop; hoogte x breedte; overgenomen uit bestek Bak)

 

Dagmaten : zie bijlage matenschema per paneel van atelier

Bogtman te Haarlem

Datering : op het glas: geen in bronnen : 1882/1883

Signering : nee

Ontwerper : onzeker; of Dhr. Kieft of atelier F. Nicolas te

Roermond; naar wapen van De Rijp in gevel van stadhuis of

naar oude tekening

 

Carton aanwezig/bekend: nee

Uitvoering: Atelier F. Nicolas te Roermond

Schenker : Gemeente De Rijp

Eigenaar : Gemeente De Rijp

 

 

25 B2

Kleur en techniek.

Voorstelling: wapenveld met omlijsting vastgehouden door twee klauwen

Omlijsting: zilvergeel (bu). In dit geval duidelijk te zien door afgespron-

gen stukje glas.

Wapenveld en krullen aan onderzijde: blauw email (bi) met grijszwarte

grisaille (bi) (goed te zien in beide vissen).

Kroontjes boven vissekoppen: zilvergeel

Klauwen leeuw: rode grisaille (bi) (géén zilvergeel) met zwarte contour

(bi).

Beide vissen zijn aan de buitenzijde in vorm afgedekt, met wittige grisail-

le?

Afwijkende stukje links onder: bubbeltjesglas, zie gele vlakken op tekening

'poging oud/nieuw'.

Zwakke, matte kleur zilvergeel.

De zwartbruine contour is afgesleten.

Het blauw email (1) is anders van kleur en verder verweerd dan andere

blauwe email (2).

1.  Verwering gaat de diepte in = putcorrosie. Dit komt vermoedelijk ook doordat het glas als drager bubbeltjesglas is (met al heel veel fabrieksma­tige putjes! of te hard gebrand).

2.  Verwering doordat glas in schilfers loslaat.

Wel verlijmde breuken.

Er komen een aantal afwijkende stukjes in voor.

NB Dit wil nog niet zeggen dat deze stukjes allemaal gelijk zijn in hun

afwijking.

Verwering (bi):

Het blauw emaille is sterk verweerd.

De rode contour/grisaille is verweerd.

Zilvergeel zit er goed op.

Bij blauw email is craquelé te zien, maar anders dan ons bekend is van

zeventiende eeuws glas.

Opvallend is dat op de grens van het blauw email van het wapenveld met de zilvergele omlijsting de zwarte contour zwaar versleten tot nagenoeg verdwenen is. Zelfs het glas onder deze grens is met putcorrosie aangetast. (Zie tekening 'verwering binnen').

Verwering (bu):

Koudverf (zie schema).

 

     Mail to: Stichting Behoud Rijper Glazen

 onderdelen kopiëren van deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan